Program

Kaj bomo delali v letu 2012 ?

V letošnjem letu smo si zadali visoke cilje, ki so z vašo pomočjo kljub temu dosegljivi.
 
Izvedli bomo naslednje programe:
 
TABORI – s tem programom bomo poskušali pomagati celotni družini, tako staršem, otrokom z okvaro prebavnega trakta, kot zdravim sorojencem. V letu 2005 smo prvič izvedli ta program in moramo reči, da je bila odzivnost na program zelo pozitivna. V letu 2012 nameravamo izvesti dva tabora in sicer enega med zimskimi oz. spomladasnkimi počitnicami in drugega v poletnih šolskih počitnicah. V primeru, da bomo imeli več finančnih sredstev, bomo lahko organizirali tudi tri tabore.

KLUB STARŠEV
– s tem programom bomo skušali razviti oblike samopomoči starši – starši, otroci – otroci ter otroci – starši – otroci. V tem programu bomo pripravili tudi zanimiva in poučna predavanja, za katere nam boste tudi vi predlagali teme.
 
 
OHRANJEVANJE ZDRAVJA – glede na to, da so naši otroci precej odvisni od raznovrstnih diet, smo se odločili, da bomo organizirali program, v katerem boste starši dobili vse informacije o zdravi prehrani. Ker pa menimo, da je potrebno hrano tudi pravilno pripraviti, da obdrži vse pomembne snovi, bomo poleg predavanj pripravili tudi delavnice kuhanja. V načrtu imamo, da bi organizirali program po skupinah glede na problematiko otroka. 
 
BODIMO VIDNI – načrtujemo, da bo v letu 2012 zagledal luč tako želeni informativni list KENGURUJČEK.  Prav tako načrtujemo izdati še kakšno publikacijo v obliki zgibank, pisnega materiala za seminarje in predavanja, idr…. 

 
ORGANIZIRANJE PRAVNE POMOČI – s tem programom bomo skušali pomagati staršem v primeru, če bi zaradi večih in daljših odsotnosti z delovnega mesta imeli težave z delodajalcem. S pomočjo staršev bomo skušali povečati pravice  iz naslova ZZZS.
 
PROGRAMI NA LOKALNI RAVNI – naše društvo je enovito društvo za celotno državo. Zaradi razpršenosti članov težko zajamemo vse člane in nečlane za vstop v programe. Zaradi tega nameravamo v letu 2012 program Tabori izpeljati na različnih lokacijah, da ga bomo približali tudi uporabnikom, ki so precej oddaljeni od Ljubljane. Želimo tudi v posameznih regijah pridobiti vsaj enega starša za poverjenika regije, kateri bi sodeloval z izvršnim odborom društva, prenašal mnenja in predloge s svojega področja. 
 
KREATIVNE DELAVNICE – ta program je prisoten med izvajanjem vseh zgoraj naštetih programih. Vzgojiteljice vsakič presenetijo in zaposlijo otroke in starše. Vse kar bo nastajalo preko leta bomo v mesecu aprilu razstavili v knjižnici Medvode.
 
Kako nam bo vse to uspelo ?
 
Vse to nam lahko uspe v prvi vrsti s pomočjo Vas staršev. Vi ste tisti, ki morate hoteti, da društvo zaživi, da se bodo programi izvajali, da se boste programov udeleževali, da boste aktivno sodelovali pri oblikovanju programov.
 
Samo Vi ste tisti, ki lahko društvu vdihnete dušo, ali dovolite, da razpade. To bi bila velika škoda, saj je bilo vloženega veliko truda.

Dokumenti:

documentprogram2005.doc
[107.52 KB]